Giften

Elke gift is er één. Uw vriendschap is een steun in de rug voor veel patiënten. We kunnen mooie projecten realiseren met uw bijdrage. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om de patiënten in het ziekenhuis te steunen. Van een jaarlijkse of eenmalige bijdrage tot sponsoring van een volledig project. 

Particulieren

Vanaf € 25 per jaar bent u al vriend van de Stichting. Als u een hoger bedrag per jaar wilt schenken, is dat uiteraard ook van harte welkom. Als u liever geen jaarlijkse betalingsverplichting wilt, kunt u vanzelfsprekend ook uw gift incidenteel overmaken. Ons bankrekeningnummer is NL04INGB0652453376
 Direct vriend worden

Bedrijven

Vriendschap met het ziekenhuis is voor bedrijven een mooie uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemen. U geeft niet alleen geld, maar wordt actief betrokken bij het ziekenhuis en de patienten. U bouwt mee aan kwalitatief goede zorg. Zorg voor uw familie, uw buren, uw vrienden. Met bijeenkomsten en nieuws blijven bedrijven op de hoogte van de besteding van hun bijdrage. Bovendien vermelden wij de namen van onze bedrijfsvrienden op onze website. Maak kennis met onze Vrienden of vul uw gegevens in en word direct bedrijfsvriend.
 Maak kennis met onze vrienden
 Word direct bedrijfsvriend

Donaties

Als bedrijven of mensen wat te vieren hebben, schenken ze soms het cadeaugeld aan een goed doel. Bij de Stichting Vrienden komen de bijdragen van uw gasten goed terecht. Afhankelijk van uw wens, geven wij publiciteit aan uw donatie.
 Lees meer over de donatie van ITN

Anonieme donaties

Met grote regelmaat ontvangen de Vrienden 'anoniem' bijdragen. Soms na een huwelijk, soms na een overlijden. Ook zijn er bedrijven of particulieren die hun naam niet willen of hoeven te vermelden.
 Direct doneren

Sponsoring

Als uw bedrijf, school of organisatie zich verbonden voelt met het welzijn van patiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei, kunt u kiezen voor (exclusieve) sponsoring. Op onze projectenpagina leest u welke wensen er allemaal zijn. In overleg bepalen we welke bijdrage nodig en haalbaar is. Ook spreken we af welke publiciteit we geven aan uw waardevolle initiatief.
 Lees meer over sponsorprojecten


DIRECT DONEREN

U kunt ook direct uw (eenmalige) gift storten op rekeningnummer NL05INGB0679492690
t.n.v. St. Vrienden Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.

Namens alle patiënten, hartelijk dank voor uw steun.