Materialen Kinderafdeling ZGV

De kinder- en jongerenafdeling van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft dagelijks ongeveer 40 kinderen die opgenomen zijn of voor een dagbehandeling komen.

Ziek zijn is al vervelend genoeg en het verblijf in het ziekenhuis is voor kinderen niet altijd even fijn. Kinderen moeten gewoon kind kunnen zijn. Het is daarom erg belangrijk, dat kinderen kunnen spelen, zodat het verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk voor ze is.
Iedere dag maken kinderen gebruik van het speelgoed en de spelletjes die op de afdeling aanwezig zijn. In de speelkamer worden regelmatig leuke activiteiten gedaan. Ballonvouwen, sjoelcompetitie, bingo, kaarten en broches maken zijn hier voorbeelden van. De verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, kinderartsen en alle andere medewerkers van de kinder- en jongerenafdeling merken, dat dit erg belangrijk is voor de kinderen die hier opgenomen zijn. Van spelen word je blij. Het biedt afleiding. En daardoor wordt de pijn of het ziek zijn even vergeten. Je zou kunnen zeggen, dat spelen voor kinderen een levensbehoefte is. Ook wordt er zo makkelijker contact gelegd met andere kinderen en samen is veel leuker dan alleen. De Stichting Vrienden van de Gelderse Vallei zet zich graag in om aan deze belangrijke behoeften te kunnen blijven voldoen.

Dit is zeker geen overbodige luxe, maar….

Slottekst:
…. van groot belang voor “onze” kinderen!


VRIEND WORDEN?

Laat uw gegevens achter. Ook als u meer wilt weten over de mogelijkheden.

Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Eventuele opmerkingen:

 


DIRECT STORTEN

U kunt ook direct uw (eenmalige) gift storten op rekeningnummer NL05INGB0679492690
t.n.v. St. Vrienden Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.

Namens alle patiënten, hartelijk dank voor uw steun.